Wonen en Woonklimaat

Onderwerpen die vanuit de dorpsvisie 2030 al op de agenda stonden zijn*:

Recentelijk bleek pijnlijk dat leden van de fractie van D66 niet op de hoogte zijn van de problematiek rondom betaalbare starterswoningen in de gemeente Bronckhorst. Bedrijven in de regio geven aan werkgelegenheid te kunnen bieden aan jongeren die na het afronden van hun studie buiten de regio weer naar de regio willen terugkeren. Helaas zien de jongeren te weinig mogelijkheden om huisvesting te vinden en vestigen zich elders. Hetzelfde geld voor jongeren binnen de regio die betaalbare (starters) woonruimte zoeken. Het onderwerp “inbreiding” is door de krimp achterhaald. De gezamenlijke Achterhoekse gemeenten hebben hier beleid op gemaakt en harde afspraken gemaakt.