Sport en Recreatie

Onderwerpen die vanuit de dorpsvisie 2030 al op de agenda stonden zijn*:

Privatisering

Op het gebied van sport en voorzieningen is de overheid een andere weg ingeslagen. Er moet worden bezuinigd en dat betekent dat er gekort wordt op de sport en andere voorzieningen. Dit is gedaan door de sport te privatiseren. Privatisering is een groot goed maar wel nieuw en ingewikkeld. Denk aan het opzetten van een organisatie, het kiezen van een rechtsvorm, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het formeren van een goed bestuur, het inzetten van vrijwilligers en zaken zoals leges, WOZ en OZB. Alles wat komt kijken bij het runnen van een stichting of vereniging.

Waar lopen de verenigingen tegen aan?

Gebrek aan bestuursleden. Het aantal besturen neemt toe, de spoeling wordt steeds dunner. Zaken als leges, WOZ, OZB zijn wettelijk bepaald en stammen uit de tijd dat privatisering nog nauwelijks aan de orde was. Dit vraagt om een nieuwe benadering in deze tijd van privatisering. Gebrek aan (deskundige) vrijwilligers is een toenemend knelpunt.