Dorps Belang Hengelo nieuwe stijl.

DBH nieuwe stijl is een platform waar alle inwoners van Hengelo zich kunnen melden met een vraag of een probleem betreffende het dorp.

Waarom DBH nieuwe stijl?

We leven in een tijd dat er veel ingrijpende veranderingen plaats vinden. Bezuinigingen worden doorgevoerd en daarmee verdwijnen subsidies en dus ook voorzieningen. Verantwoordelijkheden van de overheid worden bij de burger neergelegd en als we deze niet oppakken zullen voorzieningen die er al tientallen jaren waren misschien wel voorgoed verdwijnen. Daarmee zal de leefbaarheid achteruit gaan en zal het dorp minder aantrekkelijk zijn om te (blijven) wonen. Om dit tegen te gaan is het zaak om met elkaar samen te werken en te vernieuwen. Als we blijven doen wat we altijd deden zullen we het niet redden. Maar als we samen optrekken en nieuwe ideeën uitwerken kunnen we de zaken anders organiseren en de leefbaarheid in stand houden. Daarom hebben we voor DBH een nieuwe formule bedacht. Een formule die beter past bij deze tijd van sociale media en technische voorzieningen.

Wat is er nieuw aan?

DBH heeft als doel om dorpsbewoners van Hengelo te betrekken, te verbinden en te ondersteunen bij activiteiten die betrekking hebben op hun leefomgeving teneinde de gemeenschapszin, de sociale samenhang en de leefbaarheid te bevorderen.

DBH wil de verbindende factor in het dorp Hengelo zijn en bied daartoe een platform om met elkaar in contact te zijn en de kracht van de gemeenschap te stimuleren en te benutten. DBH legt verbindingen, denkt mee en creëert draagvlak om onderlinge communicatie en samenwerking te bevorderen. DBH is naar de gemeente toe de spreekbuis over hetgeen in het dorp speelt en behartigd daarmee de belangen van het dorp Hengelo.

Wat bied het DBH?

Hoe werkt het?

Heb je een vraag of probleem betreffende het dorp? Meld het bij DBH. Dit kan op verschillende manieren;

Voorbeelden van onderwerpen: