Wat speelt er binnen het domein Economie en Ondernemerschap?

Grote kans dat er binnenkort in de kernen Vorden, Hengelo en Zelhem een ondernemersfonds komt. Met dit fonds gaan naast de leden van de ondernemersverenigingen, ook alle andere ondernemers meebetalen aan gemeenschappelijke activiteiten t.b.v. de ondernemers en de lokale gemeenschap. Er ontstaat een grote pot met geld waardoor veel mogelijkheden om het dorp te promoten ontstaan.

Een ondernemers fonds is een fonds voor en door ondernemers en komt er alleen als ondernemers daarom vragen. In de gemeente Bronckhorst hebben drie ondernemers verenigingen van de kernen Vorden, Hengelo en Zelhem gevraagd voor een Fonds per kern.

Het is, plat gezegd, een pot met geld waar alle ondernemers in een bepaald gebied aan meebetalen. Het geld kan door de ondernemers zelf weer ingezet worden voor allerlei collectieve zaken waar alle ondernemers van meeprofiteren.

Alle ondernemers betalen verplicht aan het fonds mee, waardoor er geen “Free Riders” meer zijn. Iedereen neemt op deze manier zijn verantwoordelijkheid en gezamenlijk kan het fonds ingezet voor een voor collectieve zaken. Te denken valt aan bijvoorbeeld gebiedspromotie, beveiliging, arbeidsmarkt projecten, feestverlichting, bewegwijzering, volksfeesten, braderieën en communicatie en promotie m.b.t. het winkelgebied. De ondernemers gaan zelfs als collectief over de bestedingen.

De stand van zaken is dat in alle drie de kernen de ondernemers met een meerderheid van stemmen voor het fonds hebben gestemd. De beslissing ligt nu bij de gemeenteraad. De gemeente zal, bij een positieve stemming, de reclame belasting voor het fonds gaan innen. De verwachting is dat de gemeenteraad nog voor de zomer van 2016 een uitspraak doet.