Hartveilig wonen: ook in uw omgeving

Gezamenlijk initiatief

Hartveilig wonen is een gezamenlijk initiatief van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, Ambulancezorg Noord en Oost Gelderland, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en RAV Noord en Oost Gelderland. Organisaties die staan voor deskundige dienstverlening. In nauwe samenwerking met de gemeente Bronckhorst, EHBO, het Rode Kruis en de stichting Reanimatie Zelhem hebben zij nu in Bronckhorst een begin gemaakt met het opzetten van een Hartveilig wonen reanimatienetwerk van vrijwilligers.

Meldt u zich aan om (buren)hulp te verlenen bij hartklachten?

Jaarlijks worden in Nederland 15.000 mensen getroffen door een hartstilstand. Dit kan overal gebeuren: thuis, als u aan het sporten bent of tijdens het werk. Bij hartfalen is snelle en doeltreffende hulp binnen de eerste zes minuten van levensbelang.

Het hulpsysteem Hartveilig wonen

Hartveilig wonen is een hulpsysteem waarbij vrijwilligers in uw omgeving snel ter plaatse kunnen zijn om iemand met een hartstilstand te reanimeren. Bij hartproblemen is deze snelle eerste hulp, totdat de ambulance arriveert, onmisbaar en vaak levensreddend! Als de vrijwilligers gebruik kunnen maken van Automatische Externe Defibrillators (AED’s) is de overlevingskans nog groter. Het apparaat geeft de patiënt een stroomstoot, waardoor het hart weer een normaal ritme kan krijgen. Voor de bediening van het apparaat en om te weten wat het apparaat kan en doet dient u een cursus te volgen.

Hoe werkt Hartveilig wonen

Bij verdenking van een hartstilstand alarmeert de meldkamer van 112 de tien dichtstbijzijnde opgeleide en geregistreerde vrijwilligers. Zij ontvangen een sms-bericht op hun mobiele telefoon met de locatie van het slachtoffer of de locatie van de dichtstbijzijnde AED. Hierdoor is altijd snel iemand ter plaatse om te reanimeren en kan een ander zorgen dat de AED zo snel mogelijk op de juiste plaats is.

Vrijwilligers gezocht

Voor het project zijn meerdere vrijwilligers nodig! Wilt u eerste hulp verlenen aan bewoners van uw directe woonomgeving door te reanimeren of een AED te bedienen? Dan zijn de organisatoren van het nieuwe reanimatienetwerk in onze gemeente op zoek naar u! Wat is nodig om deze hulp te kunnen verlenen?

Meldt de AED in uw organisatie aan

Naast vrijwilligers zijn de organisatoren ook op zoek naar AED’s die in Bronckhorster organisaties/instellingen aanwezig zijn en in het project mogen meedraaien. Op scholen, bedrijven, kerken, sportcomplexen zijn AED’s aanwezig. Bent u in het bezit van een AED en bereid om uw AED ten behoeve van Hartveilig wonen te laten registeren, meldt u dan aan!

Start en aanmelden

Het is de bedoeling om vanaf 1 februari 2009 te starten met Hartveilig wonen in Bronckhorst.

Op maandag 19 januari 2009 om 19.30 uur zal in Zaal Langeler te Hengelo een voorlichtingsavond over het AED-project worden gehouden

Wilt u zich:

Neemt u dan voor1 januari 2009 contact op met projectmanager Tine Oldekamp van Hartveilig wonen, tel. (0525) 68 66 53 (algemeen informatienummer) of e-mail: projectgroepaed@live.nl. U kunt ook de website www.ravnog.nl raadplegen. Zij zien uw reactie heel graag tegemoet!