Dorpsvisie Hengelo 2030, de tussenstand!

In het voorjaar van 2011 is Dorpsbelang Hengelo gestart met het project Dorpsvisie Hengelo 2030 en nu is het moment aangebroken de resultaten tot nu toe te presenteren. Inmiddels mochten wij dat doen ten overstaan van de gemeenteraad van Bronckhorst, hierbij brengen wij ook u graag op de hoogte. De uitkomsten en de rapportage zijn uitgebreider te vinden door op de volgende link te klikken: Dorpsvisie 2030

Het verloop

In de afgelopen anderhalf jaar zijn er vele ontmoetingen geweest met plaatselijke  ondernemers en diverse bijeenkomsten met onze leden en met vertegenwoordigers van allerlei verenigingen. Bovendien waren er veel één op één ontmoetingen met bewoners van ons dorp, die al jaren op allerlei gebieden actief zijn in het algemeen belang. Niet in de laatste plaats is een uitgebreide enquête gehouden onder de plaatselijke bevolking. Gevraagd is o.a. naar uw mening over het Hengelo van nu en naar uw visie op de toekomst van het dorp. Dit alles om te komen tot een zo breed mogelijke visie, voortgekomen uit een representatieve doorsnee van de plaatselijke samenleving. De uitkomsten van genoemde inspanningen hebben geleid tot deze rapportage. 

Zeer verheugd zijn we met de grote response op de enquête: ruim een derde van de inwoners van Hengelo heeft eraan meegedaan, 550 inwoners hebben de enquête zelfs compleet ingevuld. De ruimte die werd geboden om een persoonlijke opmerking te plaatsen heeft ons bovendien veel inzicht en extra informatie opgeleverd. Grote dank zijn we verschuldigd aan de openhartige medewerking zeer velen van u.