De Bleijke!

Het ons aller vertrouwde Park de Bleijke krijgt weer uitstraling. De bagger- en grondverzetwerkzaamheden zijn klaar, de contouren van ons nieuwe Cool Nature Park de Bleijke zijn zichtbaar.

Een paar jaar geleden heeft Dorpsbelang Hengelo een voorstel voor een opknapbeurt ingediend bij de gemeente, helaas kon dat toen op die manier niet worden uitgevoerd. De gemeente heeft daarna  gezocht naar een mogelijkheid om het park toch aan te pakken en zo kwam men met het concept van Cool Nature, een onderdeel van het klimaatprogramma van de provincie Gelderland. In dat kader heeft de gemeente een subsidie binnen kunnen halen voor het aanpakken van het park.

Het plan is door middel van de volgende link te bekijken: Plan “de Bleijke

Een paar wetenswaardigheden over Park De Bleijke. Het park is 2,3 hectare groot en maakt deel uit van de zogenaamde hoofdgroenstructuur. Daarnaast is het aangemerkt als een waardevol landschap. In verband met de eisen die het concept van Cool Nature stelt dient het park (inclusief de oude ijsbaan) heringericht te worden als een soort totaalpark. De landschappelijke- en natuurwaarden dienen daarbij bewaard te blijven.    
In een Cool Nature omgeving moet ruimte zijn voor “natuurlijk spelen”, een plaats voor spelen, leren en bewegen in een natuurlijke leefomgeving. Geen speeltoestellen zoals schommel, wip en glijbaan maar water, zand, bomen, struiken, enz. Je moet er iets kunnen leren over de natuur. Een groene omgeving die door de toepassing van zones geschikt is voor zoveel mogelijk leeftijdsgroepen. Oma’s en opa’s, al dan niet uit het aangrenzende verzorgingshuis, moeten er met, maar ook zonder hun kleinkinderen kunnen genieten. Ouders met hun kinderen, maar ook basisscholen moeten er terecht kunnen, bijvoorbeeld voor natuureducatie. Buurtbewoners moeten er kunnen wandelen, zonnen of juist de schaduw opzoeken.

Het ontwerp is klaar, we gaan nu samen met een professional en een groot aantal vrijwilligers aan de slag om alle spel- en verblijfsaanleidingen klaar te maken. In april en mei 2013 worden deze geinstalleerd in het park. Eind mei begin juni 2013 is dan de officiële opening.

Meer informatie is te vinden op www.coolnature.nl. (kijk onder ‘locaties’) en www.bronckhorst.nl (zoek op Cool Nature).