Blikvangers

Wij hadden al geruime tijd de wens om aan alle toegangswegen naar ons dorp een blikvanger te plaatsen. Financiën hiervoor ontbraken dus werd het idee voorlopig in de ijskast gezet. Eind 2008 werd in samenwerking met de gemeente de zwerfvuildag georganiseerd, dit leverde de eerste euro’s op voor een blikvanger. Een team van de Rabobank Graafschap Noord dat mee deed aan Make A Difference Day vond het initiatief om de zwerfvuildag te organiseren zo goed dat zij ons eveneens een flink bedrag sponsorden. Alles bij elkaar bijna voldoende om drie blikvangers aan te schaffen.

In de tussentijd hadden we niet stil gezeten, maar alle toeganswegen qua zwerfvuil nauwlettend in de gaten gehouden om te zien waar blikvangers bij konden dragen aan een schonere omgeving. Uiteindelijk hebben we de Rondweg (met stip) op de eerste plaats gekozen. Zomaar een paar blikvangers plaatsen bleek onmogelijk, er is toestemming van de
wegbeheerder voor nodig. In dit geval de provincie, gezamenlijk de hele papierwinkel doorlopen en de exacte plaatsen bepaald. Vervolgens met de gemeente om tafel om afspraken te maken over gekozen plaatsen en lediging.

Begin maart 2009 zijn de blikvangers geplaatst en het bleek een schot in de roos: er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt en de gemeente ledigt de blikvanger zeer frequent. We zijn trots op het behaalde resultaat en danken in het bijzonder Rabobak Graafschap Noord, provincie en gemeente voor de geboden medewerking.